PHOTO GALLERY: YOM TEFILAH

At the kever haRambamAvreich at kever haRambamOne of the avreichim at AmukaOne of the avreichim at the kever of the RambamRosh Chabura at AmukaRosh Chabura davening on behalf of donorsRosh Chabura in TzefasRosh Kollel and Rosh Chabura in Ohel of R' YehudaRosh Kollel at Kever of R' YehudaRosh Kollel at Yom Kipur Katan in MeironRosh Kollel saying tehillim in TeveriaRoshei Kollel and avreichim at AmukaYom Kipur Katan in Meiron